Badanie: Konsument

Badanie: Konsument

Zakres podmiotowy badań empirycznych obejmował klientów na wybranych rynkach – odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness i usług mobilnych. Na zakres przedmiotowy badań składały się wybrane obszary procesu współkreowania wartości dla klienta, zakres przestrzenny badań obejmował miasto Poznań i powiat poznański, natomiast zakres czasowy to połowa 2014 roku. Wielkość próby badawczej wyniosła 988 obserwacji, w procesie doboru próby do badania wykorzystano dobór kwotowy, uwzględniający kryteria płci, wieku oraz m-ca zamieszkania respondentów.
 
Uzyskane wyniki pozwoliły na empiryczną weryfikację następujących obszarów:
1. Ocena skłonności do partycypacji klienta w przygotowaniu lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa na badanych rynkach.
2. Zasoby klienta, które jest skłonny zaangażować w proces przygotowania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa.
3. Przydatność kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w procesie współkreowania wartości na wybranych rynkach.
4. Postrzegane ryzyko (zagrożenia i szanse), związane z przygotowaniem lub modyfikacją oferty przedsiębiorstwa.
5. Ocena czynników wpływających na ofertę rynkową przedsiębiorstwa na badanych rynkach – odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness i usług mobilnych.
Kierownik projektu: dr Paweł Bartkowiak 

Dodaj komentarz