Badanie: Reshoring (przedsiębiorstwa i konsumenci)

Badanie: Reshoring (przedsiębiorstwa i konsumenci)

Badanie miało na celu identyfikację źródeł powstania oraz ocenę możliwości rozwoju zjawiska reshoringu Polsce. W ramach czynności badawczych przeprowadzono:

 • analizę danych statystycznych (w odniesieniu do dynamiki i struktury polskiej branży odzieżowej i obuwniczej),
 • studium przypadku (ilustrujące źródła i rozwój reshoringu),
 • badanie kwestionariuszowe wśród polskich firm odzieżowych i obuwniczych,
 • badanie kwestionariuszowe zrealizowane wśród polskich konsumentów.

Badanie wśród polskich firm odzieżowych zostało przeprowadzone w styczniu 2017 r. – ankietę przesłano do 1800 firm z branży odzieżowej i obuwniczej w Polsce. Przeprowadzono pięć częściowo ustrukturalizowanych wywiadów w celu zbudowania treści kwestionariusza. Badania wśród konsumentów zrealizowano między 10 grudnia 2016 r., a 10 stycznia 2017 r. Otrzymano 426 wypełnionych kwestionariuszy. Próba była zróżnicowana pod względem płci, wieku, dochodów i wykształcenia respondentów. Uzyskane wyniki pozwoliły na empiryczną weryfikację następujących obszarów:

Przedsiębiorstwa:

 • patriotyzm ekonomiczny wśród polskich firm,
 • produkcja w Polsce i jej wpływ na strategię marketingową,
 • główne przyczyny reshoringu firm odzieżowych / obuwniczych,
 • reshoring i oczekiwane wsparcie ze strony władz.

Konsumenci:

 • poziom etnocentryzmu polskich konsumentów,
 • związek etnocentryzmu konsumenta z dochodem, wiekiem i wykształceniem,
 • rozpoznawalność marki w grupach wiekowych, dochodowych i edukacyjnych.

Kierownik projektu: dr Michał Młody

Dodaj komentarz