Badanie: Wykorzystanie systemów IT w wyborach strategicznych przedsiębiorstw (ERP, BI, CRM)

Badanie: Wykorzystanie systemów IT w wyborach strategicznych przedsiębiorstw (ERP, BI, CRM)

Podmiotem badań były średnie i duże przedsiębiorstwa, reprezentowane przez głównych strategów (przedstawiciele najwyższego szczebla kierownictwa, w tym właściciele, prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy strategiczni i zarządzający). Materiał empiryczny uzyskano łącznie od 306 przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski w 2017 roku. Dane empiryczne uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury badawczej poddano analizie statystycznej, a także analizie reguł asocjacyjnych – skojarzeniowych (utworzono autorski model data mining).

Zebrane dane wykorzystano do określenia reguł najczęściej opisujących modelowe zachowania strategiczne przedsiębiorstw stosujących systemy o największym potencjale wspomagania strategii (zaliczono do nich systemy ERP z zaimplementowanym modułem BI). Względna odrębność systemów pozwoliła poznać poziom ich wykorzystania w procesach wyborów strategicznych, a w rezultacie ocenić stan zaawansowania przedsiębiorstw.

Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji dla środowiska akademickiego (sformułowano 35 szczegółowych wniosków) oraz wskazówek dla praktyków gospodarczych, w tym przede wszystkim osób należących do wyższego szczebla kierownictwa przedsiębiorstw, komitetów sterujących, ale także doradców, menedżerów, analityków biznesowych i specjalistów ICT oraz producentów i dostawców systemów IT.

Kierownik projektu: dr Adam Weinert 

Dodaj komentarz