Zaproszenie do badania: Open Strategy w Polsce

Zaproszenie do badania: Open Strategy w Polsce

Prezentujemy pierwszy projekt naukowo-badawczy w Polsce dotyczący zagadnienia Open Strategy (otwarta strategia) – nowej koncepcji zarządzania strategicznego.

Czym jest Open Strategy? To otwarty i przejrzysty proces formułowania i realizacji założeń strategicznych poprzez wspólne zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, tak aby wskazania dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa wynikały z połączenia odmiennych perspektyw reprezentowanych przez różne grupy interesariuszy, w tym średniego szczebla kierownictwa lub wybranych grup pracowników z niższych poziomów organizacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane badania ilościowe i jakościowe dotyczących rozwoju problematyki otwartości strategicznej przedsiębiorstw w warunkach polskich. 

Projekt skierowany jest do właścicieli firm, członków zarządów, dyrektorów, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, pasjonatów i praktyków strategii, ale również pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów chcących zajmować się badaniem otwartości strategicznej przedsiębiorstw w Polsce.

Co zyskujesz biorąc udział w projekcie?

  • potwierdzenie uczestnictwa w pierwszym badaniu dot. koncepcji Open Strategy w Polsce,
  • indywidualny dostęp do wyników badań,
  • możliwość podjęcia współpracy przy opracowaniu pierwszego w Polsce case study i zaprezentowaniu najlepszych praktyk, które mogą inspirować innych.  

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu. 

Kierownik projektu: dr Adam Weinert 

Dodaj komentarz