Zaproszenie do badania: Reshoring produkcyjny

Zaproszenie do badania: Reshoring produkcyjny

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie międzynarodowym pt. Reshoring produkcyjny: analiza porównawcza między transformującą się a uprzemysłowioną gospodarką – podejście “kto, dlaczego i w jaki sposób”

Projekt ma charakter badań podstawowych i obejmuje nowe badania teoretyczne. Za jego główny cel przyjęto stworzenie nowej wiedzy poprzez identyfikację i porównanie przesłanek oraz uwarunkowań rozwoju zjawiska reshoringu w gospodarkach transformujących się (Polska) i uprzemysłowionych (Włochy).

W ramach kilkuetapowego postępowania badawczego zrealizowane zostaną: badania ilościowe (ankieta, celowo wybrana próba badawcza obejmująca duże, średnie oraz małe podmioty z dwóch sektorów: obuwniczo-odzieżowego i elektromechanicznego), badania metodą case study (opis przypadku przedsiębiorstw realizujących strategię reshoringu) oraz wnikliwa analiza źródeł wtórnych.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-04-12 / Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2021-04-11

Kierownik projektu: dr Michał Młody

Członek zespołu badawczego: dr Adam Weinert

Dodaj komentarz