Zaproszenie do badania: Kompetencje menedżera w dobie cyfrowej transformacji

Zaproszenie do badania: Kompetencje menedżera w dobie cyfrowej transformacji

Technologie Przemysłu 4.0 wskazywane są jako jeden z czynników decydujących o kształtowaniu pozycji konkurencyjnej w wielu branżach. Sukces przedsiębiorstw zależy od właściwego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań i mając to na względzie zwracamy się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań, mających na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kompetencji 4.0, posiadanych przez menedżerów w dobie cyfrowej transformacji.

Zasadniczym celem badań jest określenie luki kompetencyjnej  menedżera 4.0 – różnicy między aktualnie nabywanymi kompetencjami przez studentów na uczelniach wyższych a kompetencjami pożądanymi przez przedsiębiorstwa reprezentujące branże najbardziej podatne na wdrożenie technologii Przemysłu 4.0.

I etap badań został zrealizowany od stycznia do czerwca 2019 roku, obejmując studentów (i częściowo absolwentów) uczelni technicznych i ekonomicznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

II etap badań jest obecnie w fazie realizacji (czerwiec-lipiec 2019), obejmując kadrę wyższego szczebla przedsiębiorstw reprezentujących branże produkcyjne.

Zgromadzone dane analizowane będą wyłącznie w postaci zagregowanej, dlatego badanie ma charakter anonimowy. Gwarantujemy Państwu możliwość otrzymania spersonalizowanego raportu (Państwa branża) z wynikami badań oraz zaświadczenia potwierdzającego udział w badaniach we współpracy z Katedrą Zarządzania Strategicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Zespół projektowy: dr Michał Młody @ dr Adam Weinert

Dodaj komentarz