Artykuł naukowy: Otwartość strategiczna przedsiębiorstw a systemy IT wspomagające zarządzanie

Artykuł naukowy: Otwartość strategiczna przedsiębiorstw a systemy IT wspomagające zarządzanie

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony problematyce współczesnych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznego, a w szczególności krytycznemu podejściu do osiągania przewagi konkurencyjnej na podstawie kluczowych zasobów. Wpisuje się w nią zagadnienie otwartości strategicznej przedsiębiorstw, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy, zwłaszcza w literaturze zagranicznej. Związana z nim koncepcja Open Strategy (OS) (otwarta strategia) została opracowana z myślą o największych i nowoczesnych korporacjach, co pozwoliło uzyskać jej już spory rozgłos w praktyce gospodarczej. Realizacja założeń koncepcji OS wymusza wszechstronne wykorzystywanie systemów IT i zaimplementowanych w nich narzędzi informatycznych, budujących zaangażowanie społeczne, wzmacniając relacje nie tylko właścicieli i zarządzających, lecz także innych interesariuszy. Celem artykułu jest omówienie założeń koncepcji otwartej strategii, przegląd systemów IT mogących wspomagać jej realizację oraz wskazanie możliwości poszczególnych narzędzi do rozwoju otwartości strategicznej, również w polskich przedsiębiorstwach.

Miejsce publikacji: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.
Artykuł dostępny na stronie: Zeszyt Naukowy 175, SGH

Dodaj komentarz