Zaproszenie do badania: Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności

Zapraszamy do uczestnictwa w nowym projekcie badawczym dotyczącym zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami w Polsce, pt. „Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności”. Ze względu na przedmiot badań niezbędny jest udział i wypowiedzi Reprezentantów najwyższego szczebla kierowniczego, którzy podejmują decyzje o znaczeniu strategicznym. Zainteresowanych przedstawicieli przedsiębiorstw prosimy o kontakt. Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. UEP Zespół projektowy: dr Paweł Bartkowiak, … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności

Badanie: Wykorzystanie systemów IT w wyborach strategicznych przedsiębiorstw (ERP, BI, CRM)

Podmiotem badań były średnie i duże przedsiębiorstwa, reprezentowane przez głównych strategów (przedstawiciele najwyższego szczebla kierownictwa, w tym właściciele, prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy strategiczni i zarządzający). Materiał empiryczny uzyskano łącznie od 306 przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski w 2017 roku. Dane empiryczne uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury badawczej poddano analizie statystycznej, a … Czytaj dalejBadanie: Wykorzystanie systemów IT w wyborach strategicznych przedsiębiorstw (ERP, BI, CRM)