Artykuł naukowy: Otwartość strategiczna przedsiębiorstw a systemy IT wspomagające zarządzanie

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony problematyce współczesnych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznego, a w szczególności krytycznemu podejściu do osiągania przewagi konkurencyjnej na podstawie kluczowych zasobów. Wpisuje się w nią zagadnienie otwartości strategicznej przedsiębiorstw, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy, zwłaszcza w literaturze zagranicznej. Związana z nim koncepcja Open Strategy (OS) (otwarta strategia) została opracowana z … Czytaj dalejArtykuł naukowy: Otwartość strategiczna przedsiębiorstw a systemy IT wspomagające zarządzanie

Zaproszenie do badania: Kompetencje menedżera w dobie cyfrowej transformacji

Technologie Przemysłu 4.0 wskazywane są jako jeden z czynników decydujących o kształtowaniu pozycji konkurencyjnej w wielu branżach. Sukces przedsiębiorstw zależy od właściwego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań i mając to na względzie zwracamy się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań, mających na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kompetencji 4.0, posiadanych przez menedżerów w dobie cyfrowej … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Kompetencje menedżera w dobie cyfrowej transformacji

Zaproszenie do badania: Reshoring produkcyjny

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie międzynarodowym pt. Reshoring produkcyjny: analiza porównawcza między transformującą się a uprzemysłowioną gospodarką – podejście “kto, dlaczego i w jaki sposób” Projekt ma charakter badań podstawowych i obejmuje nowe badania teoretyczne. Za jego główny cel przyjęto stworzenie nowej wiedzy poprzez identyfikację i porównanie przesłanek oraz uwarunkowań rozwoju zjawiska reshoringu w gospodarkach … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Reshoring produkcyjny

Zaproszenie do badania: Open Strategy w Polsce

Prezentujemy pierwszy projekt naukowo-badawczy w Polsce dotyczący zagadnienia Open Strategy (otwarta strategia) – nowej koncepcji zarządzania strategicznego. Czym jest Open Strategy? To otwarty i przejrzysty proces formułowania i realizacji założeń strategicznych poprzez wspólne zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, tak aby wskazania dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa wynikały z połączenia odmiennych perspektyw reprezentowanych przez różne grupy interesariuszy, w tym średniego … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Open Strategy w Polsce

Badanie: Współkreowanie wartości dla klienta

Zakres podmiotowy badań empirycznych obejmował menedżerów najwyższego szczebla kierownictwa przedsiębiorstw. Na zakres przedmiotowy badań składały się uwarunkowania wyborów strategicznych tych przedsiębiorstw, zakres przestrzenny obejmował Polskę, natomiast zakres czasowy drugą połowę 2015 roku. Wielkość próby badawczej wyniosła 269 obserwacji. W procesie doboru jednostek do badania posłużono się doborem warstwowym – populację badanych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 49 … Czytaj dalejBadanie: Współkreowanie wartości dla klienta

Badanie: Reshoring (przedsiębiorstwa i konsumenci)

Badanie miało na celu identyfikację źródeł powstania oraz ocenę możliwości rozwoju zjawiska reshoringu Polsce. W ramach czynności badawczych przeprowadzono: analizę danych statystycznych (w odniesieniu do dynamiki i struktury polskiej branży odzieżowej i obuwniczej), studium przypadku (ilustrujące źródła i rozwój reshoringu), badanie kwestionariuszowe wśród polskich firm odzieżowych i obuwniczych, badanie kwestionariuszowe zrealizowane wśród polskich konsumentów. Badanie … Czytaj dalejBadanie: Reshoring (przedsiębiorstwa i konsumenci)

Badanie: Konsument

Zakres podmiotowy badań empirycznych obejmował klientów na wybranych rynkach – odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness i usług mobilnych. Na zakres przedmiotowy badań składały się wybrane obszary procesu współkreowania wartości dla klienta, zakres przestrzenny badań obejmował miasto Poznań i powiat poznański, natomiast zakres czasowy to połowa 2014 roku. Wielkość próby badawczej wyniosła 988 … Czytaj dalejBadanie: Konsument