Artykuł naukowy: Otwartość strategiczna przedsiębiorstw a systemy IT wspomagające zarządzanie

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony problematyce współczesnych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznego, a w szczególności krytycznemu podejściu do osiągania przewagi konkurencyjnej na podstawie kluczowych zasobów. Wpisuje się w nią zagadnienie otwartości strategicznej przedsiębiorstw, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy, zwłaszcza w literaturze zagranicznej. Związana z nim koncepcja Open Strategy (OS) (otwarta strategia) została opracowana z … Czytaj dalejArtykuł naukowy: Otwartość strategiczna przedsiębiorstw a systemy IT wspomagające zarządzanie