Badanie: Wykorzystanie systemów IT w wyborach strategicznych przedsiębiorstw (ERP, BI, CRM)

Podmiotem badań były średnie i duże przedsiębiorstwa, reprezentowane przez głównych strategów (przedstawiciele najwyższego szczebla kierownictwa, w tym właściciele, prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy strategiczni i zarządzający). Materiał empiryczny uzyskano łącznie od 306 przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski w 2017 roku. Dane empiryczne uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury badawczej poddano analizie statystycznej, a … Czytaj dalejBadanie: Wykorzystanie systemów IT w wyborach strategicznych przedsiębiorstw (ERP, BI, CRM)

Badanie: Współkreowanie wartości dla klienta

Zakres podmiotowy badań empirycznych obejmował menedżerów najwyższego szczebla kierownictwa przedsiębiorstw. Na zakres przedmiotowy badań składały się uwarunkowania wyborów strategicznych tych przedsiębiorstw, zakres przestrzenny obejmował Polskę, natomiast zakres czasowy drugą połowę 2015 roku. Wielkość próby badawczej wyniosła 269 obserwacji. W procesie doboru jednostek do badania posłużono się doborem warstwowym – populację badanych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 49 … Czytaj dalejBadanie: Współkreowanie wartości dla klienta

Badanie: Reshoring (przedsiębiorstwa i konsumenci)

Badanie miało na celu identyfikację źródeł powstania oraz ocenę możliwości rozwoju zjawiska reshoringu Polsce. W ramach czynności badawczych przeprowadzono: analizę danych statystycznych (w odniesieniu do dynamiki i struktury polskiej branży odzieżowej i obuwniczej), studium przypadku (ilustrujące źródła i rozwój reshoringu), badanie kwestionariuszowe wśród polskich firm odzieżowych i obuwniczych, badanie kwestionariuszowe zrealizowane wśród polskich konsumentów. Badanie … Czytaj dalejBadanie: Reshoring (przedsiębiorstwa i konsumenci)

Badanie: Konsument

Zakres podmiotowy badań empirycznych obejmował klientów na wybranych rynkach – odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness i usług mobilnych. Na zakres przedmiotowy badań składały się wybrane obszary procesu współkreowania wartości dla klienta, zakres przestrzenny badań obejmował miasto Poznań i powiat poznański, natomiast zakres czasowy to połowa 2014 roku. Wielkość próby badawczej wyniosła 988 … Czytaj dalejBadanie: Konsument