Zaproszenie do badania: Kompetencje menedżera w dobie cyfrowej transformacji

Technologie Przemysłu 4.0 wskazywane są jako jeden z czynników decydujących o kształtowaniu pozycji konkurencyjnej w wielu branżach. Sukces przedsiębiorstw zależy od właściwego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań i mając to na względzie zwracamy się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań, mających na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorstw w zakresie kompetencji 4.0, posiadanych przez menedżerów w dobie cyfrowej … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Kompetencje menedżera w dobie cyfrowej transformacji

Zaproszenie do badania: Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności

Zapraszamy do uczestnictwa w nowym projekcie badawczym dotyczącym zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami w Polsce, pt. „Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności”. Ze względu na przedmiot badań niezbędny jest udział i wypowiedzi Reprezentantów najwyższego szczebla kierowniczego, którzy podejmują decyzje o znaczeniu strategicznym. Zainteresowanych przedstawicieli przedsiębiorstw prosimy o kontakt. Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. UEP Zespół projektowy: dr Paweł Bartkowiak, … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności

Zaproszenie do badania: Reshoring produkcyjny

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie międzynarodowym pt. Reshoring produkcyjny: analiza porównawcza między transformującą się a uprzemysłowioną gospodarką – podejście “kto, dlaczego i w jaki sposób” Projekt ma charakter badań podstawowych i obejmuje nowe badania teoretyczne. Za jego główny cel przyjęto stworzenie nowej wiedzy poprzez identyfikację i porównanie przesłanek oraz uwarunkowań rozwoju zjawiska reshoringu w gospodarkach … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Reshoring produkcyjny

Zaproszenie do badania: Open Strategy w Polsce

Prezentujemy pierwszy projekt naukowo-badawczy w Polsce dotyczący zagadnienia Open Strategy (otwarta strategia) – nowej koncepcji zarządzania strategicznego. Czym jest Open Strategy? To otwarty i przejrzysty proces formułowania i realizacji założeń strategicznych poprzez wspólne zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, tak aby wskazania dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa wynikały z połączenia odmiennych perspektyw reprezentowanych przez różne grupy interesariuszy, w tym średniego … Czytaj dalejZaproszenie do badania: Open Strategy w Polsce